O NÁS

Poslaním našej organizácie je, tak ako vyplýva z názvu, aby sa tu naši klienti cítili ako doma. Napriek obmedzenosti finančných zdrojov sa snažíme vytvárať útulné prostredie práve tým, ktorí to najviac potrebujú – tým bezbranným. Okrem materiálneho zabezpečenia je naša organizácia vyzbrojená srdceplným pracovným tímom. Títo zamestnanci sú ľudia s veľkým “Ľ” a iba preto, že sú takí, akí sú, dokážu našim klientom urobiť deň krajším. V posledných rokoch sa o nás šíri dobré meno. A je to práve aj vďaka ľuďom, ktorí svoju prácu berú ako povolanie…

Riaditeľ

Riaditeľ
Ing. Štefan Pastrnák
Tel.:    051 / 459 62 52

V rezorte sa pohybujem od r. 2000. Už od začiatku štúdia na vysokej škole som pracoval ako ergoterapeut, muzikoterapeut, či personalista. V roku 2009 som bol pri zrode našej organizácie  a dodnes stojím na jej čele.

Vzdelanie:

  • Fakulta ekonomiky a manažmentu, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, detašované pracovisko Košice
  • Gymnázium v Košiciach, Opatovská 7

Anketa

Anketa

Ako sa Vám u nás páčilo?