O NÁS

Poslaním našej organizácie je, tak ako vyplýva z názvu, aby sa tu naši klienti cítili ako doma. Napriek obmedzenosti finančných zdrojov sa snažíme vytvárať útulné prostredie práve tým, ktorí to najviac potrebujú – tým bezbranným. Okrem materiálneho zabezpečenia je naša organizácia vyzbrojená srdceplným pracovným tímom. Títo zamestnanci sú ľudia s veľkým “Ľ” a iba preto, že sú takí, akí sú, dokážu našim prijímateľom sociálnej služby urobiť deň krajším. V posledných rokoch sa o nás šíri dobré meno. A je to práve vďaka ľuďom, ktorí svoju prácu berú ako povolanie…

Úsek sociálnej práce a ergoterapie

Vedúca úseku
Mgr. Júlia Jakubčová
sociálna pracovníčka
Tel.:    051 / 459 62 52

Sociálneho pracovníka predstavuje osoba v súlade s kvalifikačnými predpokladmi uvedené v § 5, ods. 1a) Zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci, čiže má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore sociálna práca.

Anketa

Anketa

Ako sa Vám u nás páčilo?