.

.

NOVÝ OZNAM

.

Otvárame brány nášho zariadenia! Od pondelka 8.6.2020 už môžte navštíviť svojich blízkych denne medzi 9.00 – 11.00  a medzi 13.00 – 15.00 hod. 

Návštevu je potrebné ohlásiť vopred u sociálnej pracovníčky Mgr. Júlii Jakubčovej na tel. č. 0911 924 100. Ohlásené návštevy majú prednosť pred neohlásenými.

Pri návšteve prosíme rešpektujte pokyny personálu. Do zariadenia vstupujte iba s čistým odevom, rúškom a rukavicami. Maximálna doba návštevy je 30 minút. Odstup medzi návštevou a klientom minimálne 2 metre. Vzájomné dotýkanie sa nie je povolené. Povolené je vstupovať iba do jedálne, ktorá je vyhradená pre návštevy. Odporúčame však zdržiavať sa v exteriéri zariadenia (napr. v altánku).

Ako doma, n. o.

Naša nezisková organizácia poskytuje sociálne služby fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, alebo dovŕšili dôchodkový vek. Sme zariadenie s celoročným 24h. pobytom. Snažíme sa, aby tu naši klienti našli bezpečné a príjemné prostredie, aby naše zariadenie bolo miestom, kde sa budú cítiť uvoľnene a pohodlne. Svojich návštevníkov si veľmi vážime a najväčším vyznamenaním pre nás je, keď o nás šíria dobré meno. Navštívte nás a sami budete môcť našu činnosť posúdiť, prípadne sa stať jedným z nás. Vašu podporu určite uvítame!

 

obrazok-1

Anketa

Anketa

Ako sa Vám u nás páčilo?