.

.

.

S nadšením oznamujeme, že návštevy sú v našom zariadení vítané! Prineste si potvrdenie o očkovaní alebo doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo AG test nie starší ako 48 hodín alebo PCR test nie starší ako 7 dní. Plus samozrejme rúško. Tešíme sa na Vás! Príďte navšíviť svojich blízkych!

Ako doma, n. o.

Naša nezisková organizácia poskytuje sociálne služby fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, alebo dovŕšili dôchodkový vek. Sme zariadenie s celoročným 24h. pobytom. Snažíme sa, aby tu naši klienti našli bezpečné a príjemné prostredie, aby naše zariadenie bolo miestom, kde sa budú cítiť uvoľnene a pohodlne. Svojich návštevníkov si veľmi vážime a najväčším vyznamenaním pre nás je, keď o nás šíria dobré meno. Navštívte nás a sami budete môcť našu činnosť posúdiť, prípadne sa stať jedným z nás. Vašu podporu určite uvítame!

 

obrazok-1

Anketa

Anketa

Ako sa Vám u nás páčilo?