Ako doma, n. o.

Naša nezisková organizácia poskytuje sociálne služby fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, alebo dovŕšili dôchodkový vek. Sme zariadenie s celoročným 24h. pobytom. Snažíme sa, aby tu naši klienti našli bezpečné a príjemné prostredie, aby naše zariadenie bolo miestom, kde sa budú cítiť uvoľnene a pohodlne. Svojich návštevníkov si veľmi vážime a najväčším vyznamenaním pre nás je, keď o nás šíria dobré meno. Navštívte nás a sami budete môcť našu činnosť posúdiť, prípadne sa stať jedným z nás. Vašu podporu určite uvítame!

 

obrazok-1

Anketa

Anketa

Ako sa Vám u nás páčilo?