Hľadali ste | Ako doma - Nezisková organizácia
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
{ "homeurl": "http://akodomano.sk/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 4, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "70px", "showauthor": 0, "showdate": 0, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "Žiadne výsledky!", "didyoumeantext": "Mysleli ste:", "defaultImage": "http://akodomano.sk/wp-content/plugins/ajax-search-lite/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "defaultsearchtext": "", "autocomplete": { "enabled" : 1, "lang" : "en" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "redirectonclick": 0, "trigger_on_facet_change": 0, "settingsimagepos": "right", "hresultanimation": "fx-none", "vresultanimation": "fx-none", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "1", "analytics": 0, "analyticsString": "ajax_search-{asl_term}" }

Search results for

                          Na základe schválenej dotácie (Zmluva č. 626/2019/OS o poskytnutí dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017 v znení č. 65/2018 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK uzavretá podľa §8 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene

Read More

Dňa 16.03.2018 k nám do zariadenia prišiel kaplán Martin Gazdačko z farnosti Krista Kráľa v Prešove. Prijímatelia sociálnej služby, ktorí sa rozhodli pre sviatosť zmierenia, mohli tak urobiť v určených priestoroch zariadenia. Následne sa uskutočnila svätá omša v jedálni. Na záver sme dostali požehnanie na blížiacu sa Veľkú noc.   

Read More

Vianoce 2017: Na Štedrý deň sme sa zišli pri slávnostnom stole v jedálni nášho zariadenia. Prijímatelia sociálnych služieb si mohli pochutnať na bobaľkách, oblátkach, kapustnici, rybe a zemiakovom šaláte. K celkovej atmosfére prispela modlitba a koledy. Po štedrej večeri si každý pod stromčekom našiel darček. Nakoniec sme si všetci popriali šťastné a veselé Vianoce.    

Read More

A je tu opäť čas vianočný. Tak ako všade ani v našom zariadení nesmelo chýbať predvianočné pečenie. Prijímatelia sociálnej služby za pomoci zamestnancov vykrajovali rôzne tvary medovníčkov, ktoré naukladali na plechy. Potom ich odovzdali do kuchyne, kde ich naše kuchárky upiekli. Krásna vôňa sa rozniesla po celom zariadení. A ako sa vraví, že “čo sme si upiekli, to

Read More

Tak ako každý rok aj tento navštívil naše zariadenie Mikuláš. Rozžiarené oči našich prijímateľov hovorili za všetko. Každý z nich si zaslúžil sladkú odmenu v podobe Mikulášskeho balíčka. Nakoniec si pochutnali na lineckých koláčikoch, ktoré vlastnoručne pripravili. Ďakujeme aj všetkým zamestnancom, ktorí prispeli k Mikulášskej atmosfére.   

Read More

Dňa 06.12.2017 sa v priestoroch úradu Prešovského samosprávneho kraja konali vianočné trhy, ktoré slávnostne otvoril nový predseda PSK PaedDr. Milan Majerský, PhD. Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK ako aj neverejní poskytovatelia vystavovali svoje výrobky. Pozvánku zúčastniť sa dostalo aj naše zariadenie. A tak ako každý rok aj tento rok sme sa trhov zúčastnili. Hoci sme vystavovali

Read More

Veselo na Veselej Dňa 17.10.2017 sme sa zúčastnili v rámci mesiaca úcty k starším dopoludňajšieho programu v Zariadení pre seniorov Náruč. Naši prijímatelia sociálnej služby hovoreným slovom aj piesňami prispeli k dobrej nálade. Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Read More

PRACOVNÉ PONUKY

Hľadáme:

opatrovateľa – ak ste držiteľom opatrovateľského kurzu alebo máte ukončené akékoľvek zdravotnícke vzdelanie (napr. sanitár), zašlite nám žiadosť a životopis na náš e-mail

zdravotníckeho asistenta – ak máte ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore zdravotnícky asistent (alebo vyššie vzdelanie),  zašlite nám žiadosť a životopis na náš e-mail

Anketa

Anketa

Ako sa Vám u nás páčilo?

O NÁS

Poslaním našej organizácie je, tak ako vyplýva z názvu, aby sa tu naši klienti cítili ako doma. Napriek obmedzenosti finančných zdrojov sa snažíme vytvárať útulné prostredie práve tým, ktorí to najviac potrebujú – tým bezbranným. Okrem materiálneho zabezpečenia je naša organizácia vyzbrojená srdceplným pracovným tímom. Títo zamestnanci sú ľudia s veľkým “Ľ” a iba preto, že sú takí, akí sú, dokážu našim klientom urobiť deň krajším. V posledných rokoch sa o nás šíri dobré meno. A je to práve aj vďaka ľuďom, ktorí svoju prácu berú ako povolanie…

Riaditeľ

Riaditeľ
Ing. Štefan Pastrnák
Tel.:    051 / 459 62 52

V rezorte sa pohybujem od r. 2000. Už od začiatku štúdia na vysokej škole som pracoval ako ergoterapeut, muzikoterapeut, či personalista. V roku 2009 som bol pri zrode našej organizácie  a dodnes stojím na jej čele.

Vzdelanie:

  • Fakulta ekonomiky a manažmentu, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, detašované pracovisko Košice
  • Gymnázium v Košiciach, Opatovská 7

Anketa

Anketa

Ako sa Vám u nás páčilo?

1 2 3