Veselo na Veselej

Veselo na Veselej

Veselo na Veselej

Dňa 17.10.2017 sme sa zúčastnili v rámci mesiaca úcty k starším dopoludňajšieho programu v Zariadení pre seniorov Náruč. Naši prijímatelia sociálnej služby hovoreným slovom aj piesňami prispeli k dobrej nálade. Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

2017 ZpS Náruč(2)2017 ZpS Náruč(1)